FAQ_GROUP:Rejestratory CCTV

Jak wyświetlić reklamy i informacje za pomoca rejestratora CNB serii HDx E?

Rejestratory HDF1212E, HDE2424E oraz HDS4848E posiadają dwa wyjścia wideo: BNC oraz VGA. Dzięki funkcji Dual Display oba wyjścia mogą pracować równocześnie i niezależnie. Typowe zastosowanie to podgląd obrazu z kamer na jednym monitorze i przeglądanie nagrań albo podgląd i sterowanie kamerą obrotową na drugim.

Inna ciekawa cecha rejestratora to wyświetlanie informacji w formie plików .JPG.

Aby wykorzystać tę funkcję należy przygotować pliki .JPG np. z reklamami albo informacjami o rozdzielczości D1 czyli szerokości 704px i wysokosci 576px. Pliki muszę mieć nazwę filename_00001.jpg, filename_00002.jpg itd. (filename – nazwa pliku), oraz muszą być umieszczone w katalogu advertise. Pliki ładujemy poprzez złącze USB w rejestratorze, obecnie nie ma możliwości ładowania pilków poprzez sieć.

Opcja Uruchom reklamę pozwala ustawić czas zwłoki po jakim pojawia się reklama od 10s do 1h, a także na jej całkowite wyłączenie.

Zmiana obrazu co (sec) definiuje czas wyświetlania jednego pliku w zakresie od 1s do 60s. Możliwa jest zmiana sposobu wyświetlania z Obraz na Wideo. Wtedy pliki wyświetlane są w tempie 15kl/s, co umożliwia wyświeltanie jako film. Pliki przeznaczone do wyświetlania jako film najłatwiej przygotować za pomocą programu VirtualDub. Importujemy do niego film, dokonujemy skalowania do rozdzielczości 704x576px, zmiany frame rate na 15kl/s i eksportujemy jako sekwecję plików. Powstały w ten sposób „film” może trwać blisko 2h.

Inna dostępna funkcja to harmonogram, gdzie możemy ustawić kiedy reklama ma się wyświetlać i na którym wyjściu (VGA+CVBS, VGA, CVBS).

Sygnał z wyjścia BNC (CVBS) można wprowadzić do instalacji RTV-SAT za pomocą modulatora telewizyjnego. Wtedy wszyscy jej użytkownicy na jednym kanale mogą oglądać informacje i reklamy. Inne zastosowanie to wyświetlanie reklam na kilku telewizorach podłączonych do wyjścia BNC albo VGA, co może znaleźć zastosowanie np. w firmach. Telewizory mogą być rozmieszczone w wielu miejscach i połączone kablem wideo poprzez rozgałęźnik wideo z rejestratorem. Takie rozwiązanie ma przewagę nad odtwarzaniem reklam z pendrive, gdyż dane wgrywamy tylko do rejestratora a nie na każdy TV oddzielnie.

Jakie są tryby nagrywania w DVR Commax?

Mimo prostoty obsługi tryby nagrywania w rejestratorach Commax serii CSD mogą być nieco mylącedlatego postaramy się to wyjaśnić:

 

Możliwe są 4 tryby nagrywania:

 • tryb ręczny (manual) konfigurowany przez menu Quick Setup, użytkownik może sam włączać nagrywanie ciągle, a niezależnie od tego automatycznie włącza się nagrywanie alarmowe, nagrywanie następuje z parametrami ustawionymi w menu Quick Setup, przy czym użytkownik sam ustawia rozdzielczość, jakość i ilość klatek

 • tryb automatyczny (auto) konfigurowany przez menu Quick Setup, użytkownik może sam włączać nagrywanie ciągłe, brak możliwości nagrywania alarmowego, nagrywanie następuje z parametrami ustawionymi w menu Quick Setup, przy czym użytkownik ustawia rozdzielczość i czas zapisu a rejestrator sam dobiera ilość klatek

 • na podstawie harmonogramu, użytkownik nie ma wpływu na nagrywanie, nagrywanie następuje z parametrami ustawionymi w harmonogramie

 • na podstawie ustawień ręcznych, użytkownik może włączać nagrywanie ciągłe, a niezależnie od tego automatycznie włącza się nagrywanie alarmowe, nagrywanie następuje z parametrami ustawionymi w harmonogramie

Jak sterować rejestratorami CNB serii HDx za pomocą klawiatury SC3100?

Prawidłowe podłączenie klawiatury, tak by za jej pomocą można było sterować rejestratorem, może nastręczać nieco kłopotów, zwłaszcza jeśli ktoś nigdy nie uruchamiał takiego sterowania.

Pomocą może służyć poniższa procedura konfiguracji rejestratora i klawiatury.

 

Podane parmetry połączenia (prędkość itd.) są przykladowe, można je zmieniać w razie potrzeby.

Procedura uruchomienia sterowania:

 1. Wykonanie połączenia portów RS-485 w rejestratorze oraz klawiaturze:
  • TX + (rejestrator) z TRX + (klawiatura)
  • TX - (rejestrator) z TRX - (klawiatura)
 2. Wprowadzenie ustawień rejestratora (w nawiasie nazwy w polskiej wersji językowej menu), wchodzimy w menu potem ustawiamy następujące parametry:
  • Device (Urządzenia) > Keyboard (Klawiatura)
   • KBD model (Protokół): SC3100
   • DVR ID (Adres urządzenia): 1

 

 

Device (Urządzenia) > Keyboard (Klawiatura)

 • Device (Urządzenia) > RS232 & RS485 (RS232 / RS485), modyfikujemy pole RS485
  • bps (bps) : 9600
  • Data bit (Dane): 8
  • Stop bit (Stop) : 1
  • Parity (Parzystość) : None (Brak)
  • Usage (Status): keyboard (Klawiatura)

 

 

Device (Urządzenia) > RS232 & RS485 (RS232 / RS485)

 1. Wprowadzenie ustawień klawiatury
  • wchodzimy w menu ustawień: wlączamy klawiaturę, w chwili pojawienia się loga wciskamy klawisz 1 a po wyświetleniu menu głównego wciskamy na 2 sekundy klawisz SET i podajemy hasło dostępu a następnie programujemy kolejne pozycje
   • 1 Number: numer aktualnie wybranego urządzenia
   • 2 Type: DVR (dostępne opcje to PTZ oraz DVR)
   • 3 Prototol: CNB (dostępne opcje to CNB oraz TBT)
   • 4 Speed: 9600 (dostępne opcje 2400, 4800, 9600, 19200 oraz 38400)
   • 5 Joystick: – (tego nie zmieniamy)
   • 6 Stop packet: 02 (dostępne opcje 2, 3 oraz 4)
   • 7 Mode: Nor (dostępne Nor oraz User)
   • 8 Slave dev: SC3. (dostępne SC3. oraz DVR)
   • 9 Mouse mode: – (tego nie zmieniamy)
 2. Konfiguracja jest zakończona, sprawdzamy czy sterowanie działa. Należy pamiętać by przełączyć klawiaturę w tryb sterowania rejestratorem naciskając dłużej klawisz CAM oraz by wybrać ID zgodne z ID naszego rejestratora - w podanym przykładzie 1.

 

 

Jak zdalnie obsługiwać rejestratory Commax?

Coraz rzadziej dokonujemy obsługi i zarządzania systemem monitoringu lokalnie – znajdując się przy rejestratorze i wykorzystując klawiaturę lokalną. Obecnie standardem jest zdalny dostęp przez sieć.
 

W przypadku rejestratorów zdalny dostęp realizowany jest na dwa sposoby:
 

 • dostęp przez przeglądarkę – rejestrator ma wbudowany serwer HTTP
 • oprogramowanie CMS – Central Management System pozwalający na podgląd i sterowanie wieloma rejestratorami
   

Rejestratory Commax umożliwiają dostęp przez stronę www oraz przez oprogramowanie CMS DVR-Viewer zintegrowane z klientem sieciowym.
Dostęp przez przeglądarkę umożliwia podgląd obrazu oraz sterowanie kamerami obrotowymi. Dla ułatwienia konfiguracji dostęp jest realizowany przez stronę http://www.remocam.net/, dzięki czemu unikamy korzystania z serwerów DDNS (gdy posiadamy zmienny adres IP).

 

 

Musimy tylko znać adres MAC rejestratora z którym chcemy się połączyć, nie jest potrzebna znajomość portu. Strona umożliwia dostęp do więcej niż jednego DVR w pod jednym adresem IP – oczywiście jeśli porty na rejestratorach są prawidłowo skonfigurowane oraz przekierowane na routerze.

Uwaga: Nawet jeśli znamy adres rejestratora i tak zostaniemy przekierowani na stronę www.remocam.net. Dlatego, jeżeli nie musimy koniecznie używać przeglądarki, lepiej jest korzystać z programu DVR Viewer.
 

Łącząc się przez serwis remocam możemy także wpisać adres IP albo adres domenowy rejestratora oraz numer portu. Serwis remocam pozwala zrezygnować z korzystania z usług DDNS.
 

Znacznie bardziej rozbudowany jest program DVR-Viewer o możliwościach CMS. DVR-Viewer pozwala na równoczesny podgląd i sterowanie 16 rejestratorami, wyświetlając do 265 kamer. Oczywiście w bazie DVR'ów można zapisać więcej niż 16 rejestratorów.


 

Program sieciowy DVR-Viewer umożliwia:
 

 • podgląd,
 • przeglądanie archiwalnych nagrań,
 • nagrywanie on-line,
 • kopiowanie nagrań z rejestratora,
 • wyszukiwanie DVR w sieci lokalnej,
 • zarządzanie rejestratorami
 • przeglądanie nagrań w sytuacji kiedy dysk z DVR jest podłączony bezpośrednio do komputera
 • przeglądanie zapisanych na dysku nagrań
 • zarządzane kontami użytkowników korzystających z DVR-Viewer'a – dodawanie, usuwanie, przydzielanie praw dostęp do poszczególnych funkcji rejestratora.
 • na uwagę zasługuje możliwość zdalnej konfiguracji wszystkich funkcji DVR'a

Czy jest nowa wersja programu DVR Viewer do rejestratorów Commax CSD-40HA/80 HA/160HA?

Tak. W porównaniu do starej wersji dodano;
- w menu DVR Status opcję Hdd SMART Status, o takich samych funkcjach jak w menu rejastratora
- poprawiono sterowanie kamer kamer za pomocą RS-485 zwiększając liczbę presetów do 256 dzięki czemu możliwe jest pełne sterowanie kamerami, włącznie z konfiguracją
- można wymontować dysk z rejestratora i po podłączeniu do komputera przeglądać i kopiować nagrania
- poprawiono błędu w działaniu praw dostępu

Aby program kliencki udostępniał powyższe funkcje niezbędna jest wcześniejsza aktualizacja firmwaru.


Aktualna wersja firmwaru Firmware_2.88D41Q_40H a programu DVR Viewer Viewer_1.99K26  

Co zmieniono w nowej wersji firmwaru do rejestratorów Commax CSD-40HA/80 HA/160HA?

Nowy firmware Firmware_2.88D41Q_40H przyspiesza przeglądanie i wyszukiwanie nagrań poprzez kalendarz ok 4-krotnie w porównaniu do starszych wersji.

Usunięto sporadycznie występujące problemy z wyszukiwaniem nagrań.
Zdarzało się że nagrania były dostępne tylko poprzez przeszukiwanie zdarzeń, natomiast były niewidoczne przy wyszukiwaniu za pomocą kalendarza.

Nowy firmware można wgrywać zarówno poprzez pamięć USB, jak poprzez klienta sieciowego.
Po upgradzie rejestrator nie gubi ustawień, w tym sieciowych, więc jest możliwy zdalny upgrade rejestratorów.
Po upgradzie następuje restart rejestratora, dlatego konieczne jest ponowne nawiązanie połączenia z rejestratorem.
Nie należy inicjować (formatować) dysków po wgraniu firmwaru, tylko wtedy zachowamy istniejące nagrania.

Dodatkowo pojawiła się opcja kontroli stanu dysku za pomocą opcji HDD SMART status.
Każdy dysk wyposażony jest w system SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) czyli system monitorowania i powiadamiania o błędach w działaniu dysku.
System zapewniaostrzeganie o awariach, informując w menu status o wystąpieniu problemów z dyskiem.

Możliwe jest podglądanie następujących parametrów:
- ogólny stan dysku
- czas rozkręcania się dysku
- liczba cykli start/stop
- sumaryczny czas pracy dysku
- ilość cykli zasilania dysków
- temperatura dysku
- liczba błędów transmisji w trybie UDMA CRC

 

Możliwość kontroli stanu dysku zwiększa bezpieczeństwo nagrań pozwalając np. na wymianę dysku na nowy w razie wykrycia symptomów mającego nastąpić uszkodzenia.

Jaka jest zasada nazewnictwa i sposób oznaczania rejestratorów CNB?

HD= HDx Series

S= Sixteen - 16 wejść, E=Eight - 8 wejść, F= Four - 4 wejścia

dwie pierwsze cyfry to prędkość podglądu live w rozdzielczości CIF w systemie NTSC

dwie kolejne cyfry to prędkość zapisu w rozdzielczości CIF w systemie NTSC

48 - 480 fps w CIF/NTSC, 400 fps w CIF/PAL

24 - 240 fps w CIF/NTSC, 200 fps w CIF/PAL

12 - 120 fps w CIF/NTSC, 100 fps w CIF/PAL

DV - z nagrywarką DVD

H - bez nagrywarki DVD

E - nowa seria bez nagrywarki, z 2 HDD

 

Uwaga:

HDF1212H - ta sama platforma jak wyższe HDy

HDF1212 - to inna platforma sprzętowa niż reszta HDx

Uwaga zamiast ODD możemy zamontować HDD, przy w wersjach DV trzeba dokupić sanki do montażu urządzenia 3,5"->5,25" - dostępne w każdym sklepie komputerowym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl