FAQ_GROUP:Wideodomofony wieloabonentowe COMMAX

Jaki unifon można podłączyć do systemu wieloabonentowego nAC/nUC?

Kamery COMMAX analogowe serii nAC, nUC mogą współpracować z monitorami i unifonami. Dostępne są unifony COMMAX DP-3HP(zalecany) i ABAXO RS-31
Unifony DP-3HP lub RS-31 muszą być podłączone bezpośrednio do 4 pinowego gniazda abonenckiego w kamerze (nie podłączamy przewodu video do unifonu - kolor biały).
Unifony COMMAX mają dodatkowo możliwość podłączenia dodatkowej kamery lub przycisku wywołania (obsługa 2 wejść), unifony ABAXO obsługa tylko jednego wejścia (ale mają dodatkowy przycisk sterowania NO, np. bramy automatyka )

Przykładowa konfiguracja przedstawiona na szkicu poniżej.  

 

 

 

Jak podlączyć kamerę CCTV do systemu DRC-2AC1 COMMAX?

Schemat ideowy pozwala na:

-podglą od strony abonentów kamery furtkowej DRC-2AC1

-podgląd od strony abonenta kamery indywidualnej CCTV (każdy ma swoją kamerę np.skierowaną na swój samochód)

-otwieranie furtki, elektrozaczepu

-dodatkowy monitor lub unifon wewnątrz lokalu

-funkcja interkomu wewnątrz abonenta (zależy od typu monitorów, patrz w opisach produktów)

 

Jakie są możliwości rozbudowy systemu CAV?

Przykładowe zastosowanie wideodomofonu w budynku mieszkalnym z wydzieloną powierzchnią usługową np. gabinet, biuro, warsztat itp.

Założenia:

-komunikacja audio wewnętrzna pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami (max rozbudowa do 20)

-podgląd video i otwieranie furtki 1 z każdego pomieszczenia

-podgląd video i otwieranie furtki 2 z każdego pomieszczenia

-podgląd video i otwieranie automatyki bramy z każdego pomieszczenia

-podgląd video pomieszczenia recepcji z każdego pomieszczenia

-furtka 1 przyciskowa dzwoniąca do wszystkich monitorów

-furtka 2 przyciskowa dzwoniąca do wszystkich monitorów i tylko na recepcę (drugi przycisk i unifon)

-automatyczny zapis zdjęcia z kamery wideodomofonowej po wywołaniu z furtki

-podgląd pamięci na wszystkich monitorach

-pomiędzy monitorami FTP/UTP + zasilanie 230V

UWAGA: Przedstawiony poniżej schemat ma przedstawić rozwiązanie, nie zawsze uwzględnia odległości, typy przewodów i dodatkowe elementy (np.zasilcze zaczepów, zasilacze kamer CCTV itp.).


Jakie są możliwości rozbudowy monitorów w systemie Gate View COMMAX?

Poniżej przykład rozbudowy wewnątrz abonenta będącego częscią całej instalacji np na osiedlu.

Każdy z abonentów ma możliwość własnej rozbudowy monitora w zależności od potrzeb.

Założenia działania przykładu rozbudowy, jak poniżej:

-obsługa wejsć wspólnych (kamery DRC-GAC, DRC-900LC, dostępne dla wszystkich abonentów...kody wejściowe, karty itd).

-dodatkowy panel jednoprzyciskowy z kamerą zamontowany na furtce indywidualnej na ogrodzeniu domu, mozliwość podglądu, rozmowy, otwarcia wejścia.

-dodatkowy przycisk pełniący funkcję dzwonka drzwiowego zamontowany na elewacji domu, naciśnięcie przycisku ma uaktywnić sygnał gongu w monitorze i dodatkowo wyświetklić obraz z kamery CCTV  skierowanej na wejście do domu)

-możliwość podglądu (be wywołnia) od strony monitora kamery wideodomofonowej, kamery CCTV i jedej wspólnej kamery systemowej np.DRC-GAC, taki podgląd jest uaktywniany jednym przyciskiem (KAM1/KAM2/KAM3/wyłącz itd)

UWAGA: Przedstawiony poniżej schemat ma przedstawić rozwiązanie, nie zawsze uwzględnia odległości, typy przewodów i dodatkowe elementy (np.zasilcze zaczepów, zasilacze kamer CCTV itp.), 

 

 

Jak wygląda przykładowa instalacja domofonowa dla 50 abonentów, 3 wejścia w systemie cyfrowym GateView?

Przykładowe zastosowanie systemu Gate View dla osiedla 50 domów, 3 wejścia/wjazdy wspólne i dodatkowo wspólne dla części abonentów furtki.

System umożliwia ograniczenie numeracji na poszczególnych panelach czyli będzie można tworzyć wejscia: indywidulane, grupowe lub wspólne.

Założenia:

-komunikacja audio z 3 paneli wjazdowych do wszystkich abonentów, możliwość otwarcia bram wjazdowych

-komunikacja audio z 4 paneli furtkowych do wybranej/zaprogramowanej grupy mieszkańców

-numeracja domów od 1 do 50

-w panelach kamery wideo PinHole (ukryte) z możliwością podłączenia do systemu CCTV

-możliwość rozbudowy o dodatkowe panele wejściowe/wjazdowe i dodatkowych abonentów

-możliwość wejścia z kodu i z użyciem breloka/karty RFID

-istniejący przewód wieloparowy + zasilanie lokalnie 230V

UWAGA: Przedstawiony poniżej schemat ma przedstawić rozwiązanie, nie zawsze uwzględnia odległości, typy przewodów i dodatkowe elementy (np.zasilcze zaczepów, zasilacze kamer CCTV itp.)

 

 

Jak sterować automatyką bramy w instalacji z panelami DRC-nAC/nUC?

Przykładowa instalacja dla 3 abonentów, 2 wspólne wejścia, sterowanie automatyką bramy i elektrozaczepem.  


System nAC z komunikacją analogową
Cechy:
-Monitory 7” słuchawkowe
-Kamera kolor z wybieraniem przyciskowym
-Zasilanie monitorów lokalnie 230V lub 24VDC*, kamera 12VDC
-Komunikacja systemu po YTDY/FTP/UTP*
 

Jak wygląda przykładowa instalacja dla 8 abonentów, 3 wejścia w systemie cyfrowym GateView?

Przykładowa instalacja dla 8 abonentów, 3 wspólne wejścia
System Gate View, komunikacja cyfrowa.  

Cechy:
- Monitory hybrydowe (wejścia cyfrowe i analogowe)
- Kamery z wybieraniem numerycznym w 2 wersjach
- Możliwa współpraca ze stacją portierską CDS-4GS
- Zasilanie systemu 12VDC, monitory 230V
- Komunikacja systemu po FTP/UTP (do 100m YTDY)
- Do 500 abonentów i 99 kamer wspólnych
- Możliwość dołączania wejść indywidualnych jedno
lub wieloprzyciskowych, kamer CCTV i przycisków

 

 

 

Jak rozdzielić sygnał wideo w systemie nAM?

Jak rozdzielić sygnał wideo w systemie 480?

Jak rozdzielić sygnał wideo w systemie 240?

Jak wygląda przykładowa instalacja dla 8 abonentów, 2 wejścia w systemie cyfrowym 2400/nSC?

Przykładowa instalacja dla 8 abonentów, 2 wspólne wejścia
System 2400 z komunikacją cyfrową

Cechy:
- Monitory 3,5” słuchawkowe
- Kamera kolor z wybieraniem przyciskowym
- Możliwa współpraca ze stacją portierską CDS-2MG
- Zasilanie systemu z dystrybutorów 24VDC
- Komunikacja systemu po FTP/UTP (do 100m YTDY)

Możliwa dalsza rozbudowa systemu (dodatkowe: monitory/unifony, wejścia,przyciski dzwonkowe,portier)

 

 

Jak wygląda przykładowa instalacja dla 8 abonentów, 2 wejścia w systemie cyfrowym 2400/MSC?

Przykładowa instalacja dla 8 abonentów, 2 wspólne wejścia 
System 2400 z komunikacją cyfrową

Cechy:
- Monitory 3,5” słuchawkowe
- Kamera kolor z wybieraniem numerycznym, kody wejściowe
- Możliwa współpraca ze stacją portierską CDS-2MG
- Zasilanie systemu z dystrybutorów 24VDC
- Komunikacja systemu po FTP/UTP (do 100m YTDY)

Możliwa dalsza rozbudowa systemu (dodatkowe: monitory/unifony, wejścia,przyciski dzwonkowe,portier)

 

 

Jak wygląda przykładowa instalacja dla 8 abonentów, 2 wejścia w systemie analogowym nAC?

Przykładowa instalacja dla 8 abonentów, 2 wspólne wejścia 
System nAC z komunikacją analogową, kolorowy.

Cechy:
-Monitory 3,5” słuchawkowe
-Kamera kolor z wybieraniem przyciskowym
-Zasilanie monitorów lokalnie 230V, kamera 12VDC
-Komunikacja systemu po YTDY/FTP/UTP* (patrz opis)

Możliwa dalsza rozbudowa systemu ( sterowanie bramą, dodatkowe monitory/unifony).

 

 

Jak wygląda przykładowa instalacja dla 8 abonentów, 2 wejścia w systemie analogowym nAB?

Przykładowa instalacja dla 8 abonentów, 2 wspólne wejścia 
System nAB z komunikacją analogową, czarno-biały.

Cechy:
-Monitory 4” słuchawkowe
-Kamera B/W z wybieraniem przyciskowym
-Zasilanie monitorów lokalnie 230V, kamera 12VDC
-Komunikacja systemu po YTDY/FTP/UTP* (patrz opis)

Możliwa dalsza rozbudowa systemu ( sterowanie bramą, dodatkowe monitory/unifony).

 

Jak wygląda przykładowa instalacja dla 8 abonentów, 2 wejścia w systemie cyfrowym 2400/nSC/MSC?

Przykładowa instalacja dla 8 abonentów, 2 wspólne wejścia  
System 2400 z komunikacją cyfrową

Cechy:
- Monitory 3,5” słuchawkowe
- Kamera kolor z wybieraniem przyciskowym lub numerycznym
- Możliwa współpraca ze stacją portierską CDS-2MG
- Zasilanie systemu z dystrybutorów 24VDC
- Komunikacja systemu po FTP/UTP (do 100m YTDY)

Możliwa dalsza rozbudowa systemu (dodatkowe: monitory/unifony, wejścia,przyciski dzwonkowe,portier)

Jak podłączyć monitor analogowy do magistrali cyfrowej nAM?

Jak podłączyć monitor analogowy do magistrali cyfrowej 240?

Jakie są możliwości montażu paneli systemu 2400?

W systemie wideodomofonowym COMMAX 2400 panele wywołania standardowo sprzedawane są z modułami zamontowanymi pionowo.
Montaż poziomy (szkic poniżej) jest możliwy po wykonaniu drobnej przeróbki czyli:
- rozłączenie połączeń kablowych pomiędzy modułami
- rozkręcenie mocowania modułów w kamerach lub panelach audio
- przekręcenie modułów o kąt 90°
- wyłamanie odpowiednich zaślepek dla wewnetrznych przepustów kablowych
- przykręcenie modułów do obudowy
- połączenie wtyczek kablowych z odpowiednimi modułami
UWAGA:
Panel po takiej przeróbce nie traci gwarancji ale nie ma możliwości zwrotu lub wymiany takiego panelu (np. gdy był to źle skonfigurowany sprzęt), wynika to z  nieodwracalnego wyłamania  zaślepek przepustów kablowych w obudowach modułów.

 

 

Czy istnieje funkcja interkomu pomiędzy dwoma abonentami?

W systemach analogowych wideodomofonowych COMMAX istnieje możliwość rozmowy pomiędzy dwoma różnymi abonentami podłączonymi do tej samej kamery wieloprzyciskowej:
Kamery systemu analogowego wieloprzyciskowe to:
-DRC-2AC1 wersja kolorowa
Oczywiście dostępne są kamery o większej ilości przycisków, jednak w tym przypadku nie do końca ma to sens gdyż monitory mają tylko jeden przycisk wywołania interkomowego, czyli dzwonilibyśmy do wszystkich pozostałych abonentów chyba, że o takie rozwiązanie nam chodzi (np. sygnał alarmowy). Dlatego też sugerujemy rozwiązanie do paneli 2 abonentowych (2 przyciski wywołania).
Aby funkcja działała poprawnie konieczne jest wykonanie połączenia interkomowego (łaczącego gniazda interomowe) pomiędzy monitorami i dołączenie kondensatora (jak poniżej), nie łączymy zacisku nr 3 (żółty).

Interkom pozwala na rozmowę dwóch różnych abonentów pomiędzy sobą, funkcja interkomu działa prawidłowo z większością monitorów COMMAX ( patrz opis przy poszczególnych modelach monitorów)
Jeśli interkom będzie miał działać pomiędzy innymi monitorami analogowymi COMMAX, prosimy o kontakt z działem technicznym firmy.
Połączenie to w większości typowych przypadków nie ogranicza dalszej rozbudowy wideodomofonu (dodatkowe kamery,przyciski,moduły do sterowania automatyką bramową), ale to już oddzielne tematy...  

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl